Meteen naar de inhoud

Van brondata naar kennis via het MPS®-dataformat

Het MPS®-dataformat en de RomRom Core zijn nieuwe ontwikkelingen binnen RomRom. In 2022 worden dit dataformaat en software verder ontwikkeld. Deze video geeft achtergronden voor stakeholders die mee willen werken aan de ontwikkeling.

Veel mensen hebben een smartwatch: deze gezondheidsdata kunnen bijdragen aan kennis over gezond zijn en gezond blijven. In deze video wordt verteld hoe opgeslagen brondata van bv. een smartwatch via rapportages, labelen en daarna in het MPS®-dataformat opslaan de basis zijn voor kennis over gezondheid.

Deze video is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in data-achtergronden. Deze video sluit aan op de blogpost ‘Meer structuur in zorgdata voor beter resultaat’

Mocht je naar aanleiding van deze video vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op.