Meteen naar de inhoud

Privacybeleid & gebruikersovereenkomst

Wie zijn we

Rommed B.V. in Hilversum, Kamer van Koophandel 24327299, beheert de inhoud van deze website en van de MPS® Routeplanner onder de merknaam RomRom.

Ons site-adres is: https://www.romrom.nl.

Ons email-adres is: info@romrom.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Privacy

Het technisch beheer, feedback en support van de MPS® Routeplanner worden door Rommed BV uitgevoerd. Rommed BV zet zich in voor optimale gezondheid van de mens en hecht veel waarde aan privacy. De regels van de ‘Algemene Verordening Gegevens’ (AVG, in het Engels GDPR) worden strikt gehandhaafd:

 • Dit privacyreglement legt helder uit wat de gebruiker kan verwachten.
 • Het gebruik van je persoonlijke gegevens wordt verderop beschreven. Voor ieder ander gebruik wordt eerst je toestemming gevraagd.
 • Rommed BV deelt nooit jouw gegevens, tenzij de Nederlandse of Europese wet dat eist.
 • De systeembeheerder van Rommed BV kan bij alle gegevens en heeft daarom geheimhoudingsplicht.

Van de gebruiker worden een aantal gegevens vastgelegd, enkel voor communicatie, om individueel gebruik mogelijk te maken, bijdragen in het systeem van een auteursnaam (= je profielnaam) te voorzien en verbetering van de individuele en algemene ‘user experience’:

 • Emailadres: dit wordt gebruikt als identificatie. Een werkend email adres is nodig voor wachtwoord herstel. Alleen indien de gebruiker dat wenst stuurt Rommed af en toe een nieuwsbrief, waarvoor de gebruiker zich kan afmelden.
 • Wachtwoord: Dit kan alleen door de gebruiker bepaald, gewijzigd en geheimgehouden worden voor een beveiligde login.
 • Profielnaam: dit is een openbare naam die gebruikt wordt om bijdragen mee te ondertekenen, zodat duidelijk is wie de auteur is van een tekst, module of richtlijn. Deze naam kan niet worden veranderd, kies bewust een goede (bij)naam/afkorting voor jezelf (liefst geen persoonsgegevens). Deze naam blijft in het systeem aanwezig, ook na wissen van een gebruiker.
 • Personeelsnummer kan door een uitgever toegevoegd worden in het beheerdersdeel van de Modular-Navigator als referentie. Een personeelsnummer mag niet buiten de organisatie van de uitgever herleidbaar zijn tot een persoon. Dit beheerdersdeel is daarom alleen toegankelijk voor de uitgever van een kanaal en de systeembeheerder van Rommed BV.
 • De gegevens van de gebruikers worden gelogd. Er zijn twee redenen om dit te doen: ten eerste kan een vastgelopen gebruiker individueel geassisteerd worden, ten tweede kan de user-experience van de routeplanner verbeterd worden. De gegevens worden alleen binnen RomRom gebruikt en nooit gedeeld met derden.

Beveiliging en bewaren

Rommed BV neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de strikt noodzakelijke personen binnen de Rommed organisatie hebben toegang tot persoonsgegevens. Deze toegang is afgeschermd en al onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Wanneer je een verzoek tot inzage, en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Een inlognaam en profielnaam kunnen niet worden veranderd (om technische redenen) en we adviseren daarvoor geen persoonsgegevens te gebruiken. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Voor verzoeken of vragen met betrekking op deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via het contactformulier

Disclaimer

Rommed BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de RomRom MPS® Routeplanner. De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en behouden dan ook het auteursrecht: bijdragen worden blijvend voorzien van auteursnamen. Er is geen garantie dat informatie inhoudelijk verantwoord, volledig, accuraat, meest recent of toepasbaar is. Niet Rommed BV, maar gebruikers zijn verantwoordelijk voor gebruik en toepassing van de RomRom MPS® Routeplanner en haar inhoud. Rommed BV is niet aansprakelijk voor de negatieve gevolgen van gebruik of afhankelijkheid van het RomRom MPS® Routeplanner en/of haar inhoud.

Auteurs behouden het auteurschap op hun bijdragen, alleen de eigenaren van een kanaal mogen inhoud delen en/ of doorverkopen. De opbrengsten van verkoop van bijdragen zijn, na betaling van de kosten, voor de eigenaar van een kanaal, tenzij daar expliciet vooraf afspraken over gemaakt zijn met de auteur(s).

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Het inhoudelijke reglement is vastgesteld door Rommed BV (KvK 24327299), in werking getreden op 8 maart 2021 en geüpdatet op 15 maart 2022.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 8 maart 2021 onder verantwoordelijkheid van: Rommed BV (KvK 24327299) 

Rommed BV houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in hun privacyverklaring. Wijzigingen zullen op hun website worden gepubliceerd.

RomRom Gebruikersovereenkomst

Gebruikers van de MPS® Routeplanner verklaren zich door in te inloggen akkoord met het Privacybeleid & gebruikersovereenkomst, met regels en beperkingen. In het kort betekent dit:

 • Persoonsgegevens worden goed beschermd en niet aan derden verstrekt.

 • De inhoud van de MPS® Routeplanner is een verantwoordelijkheid van de auteur(s).

 • Inhoud die streng gereguleerde domeinen betreft, zoals bankzaken, luchtvaart en medisch, kunnen alleen door een voor het RomRom-team bekende rechtspersoon in een kanaal gezet worden. Het RomRom team ziet erop toe dat de rechtspersoon werkzaam is in het betreffende domein en houdt zich het recht voor publicaties en eigenaren te blokkeren als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden.

 • Informatie is bedoeld voor professionals en moet (wetenschappelijk) verantwoord en praktisch toepasbaar zijn.

 • Gebruik en toepassing van systeem en inhoud zijn op eigen verantwoordelijkheid.

 • Het individueel gebruik wordt gelogd voor kwaliteitsdoeleinden en verbetering van de ‘user experience’. Ook kan een individuele sessie gebruikt worden voor beantwoording van vragen door de individuele gebruiker.
 • Kwaliteit en inhoud worden zo goed mogelijk bewaakt door het RomRom-team.

 • Het RomRom-team kan echter geen garanties geven en is niet aansprakelijk voor het systeem, zijn inhoud en toepassing.

Inhoud en gebruik RomRom MPS® Routeplanner

De bijdragen in de MPS® Routeplanner vallen altijd onder de verantwoording van de individuele auteur. Rommed BV beheert de inhoud van de MPS® Routeplanner op hoofdlijnen. Rommed BV levert medische data architectuur en heeft de medische en technische kennis in huis om inhoudelijke bijdragen op hoofdlijnen te beoordelen. Er zijn in het systeem een aantal niveaus van toegang. Ieder niveau kent z’n eigen functionaliteit met bijbehorende rechten en verantwoordelijkheden.

 1. Alleen lezen: ‘gebruikers’ hebben toegang tot vooraf ingestelde kanalen. In het persoonlijk kanaal aanbiedt heb je redactionele rechten. Daar kun je alle functies uitproberen. Anderen krijgen geen toegang tot je persoonlijke kanaal.

 2. Lezen en schrijven: aanvullend op 1 krijgen ‘schrijvers’ van de redacteur van een kanaal ook toestemming om tekst toe te voegen. Zolang de editor je tekst niet heeft aangepast kan je deze nog aanpassen. De auteur blijft verantwoordelijk voor de teksten die op zijn/ haar naam staan en is daarop aanspreekbaar.

 3. Redactioneel: aanvullend op 1 en 2 kan een redacteur van een kanaal ook alle teksten aanpassen, die vervolgens op zijn/haar naam komen te staan. Redacteuren kunnen ook teksten en afbeeldingen kopiëren naar/binnen/vanuit het systeem. De redacteur is verantwoordelijk voor het kanaal dat hij/zij beheert. Van een redacteur worden passende maatregelen verwacht bij misbruik.

 4. Uitgever: de eigenaar als ‘uitgever’ van een kanaal is verantwoordelijk voor de inrichting, het functioneren en de kosten van dat kanaal. Een eigenaar wijst de redacteuren aan van een kanaal en is verantwoordelijk voor hun functioneren en bijdrage. Auteurs houden auteursrecht, de uitgever/ eigenaar bepaalt onder welke voorwaarden en tegen welke vergoeding auteurs (schrijvers en redacteuren) bijdragen. Alleen de uitgever/ eigenaar kan heeft eigendomsrecht van de teksten en kan voor gebruik kosten in rekening brengen.

 5. Rommed BV heeft als beheerder van de MPS® Routeplanner altijd de mogelijkheid om actie te ondernemen op ieder niveau van gebruik (eventueel zelfs onaangekondigd).

Er zijn een aantal algemene regels voor inhoud en gebruik:

 1. Bijdragen moeten geschikt zijn voor de doelgroep van professionals waarop het kanaal gericht is.

 2. Praktisch toepasbaar: de inhoud van een bijdrage is altijd relevant en klopt met feiten of lokale procedures. De RomRom MPS® Routeplanner is bedoeld voor beschrijvingen van zorgepisodes, workflows, protocollen en richtlijnen ten behoeve van professionals, inhoud buiten het domein waarop het kanaal is gericht is ongewenst en wordt geweerd.

 3. (Wetenschappelijk) correct: bijdragen worden voorzien van links naar landelijke richtlijnen of bronvermelding van wetenschappelijke literatuur of internationale congresverslagen.

 4. Bijdragen zijn positief en respectvol: schrijf altijd eerlijk, positief geformuleerd en er moet duidelijk zijn wat de basis of bron is voor een procedure, protocol of richtlijn. Je mag geen teksten van iemand anders onder de je eigen naam zetten. Bijdragen moeten binnen de beroepsgroep acceptabel zijn, wat acceptabel is kan anders zijn dan voor niet-professionals.

 5. Persoonlijke informatie is niet toegestaan. Alleen verwijzingen naar instellingen, afdelingen en algemene e-mailadressen en telefoonnummers zijn toegestaan.

 6. Het is niet toegestaan om tekst en/ of informatie uit een kanaal elders te publiceren anders dan met expliciete, schriftelijke toestemming van de eigenaar/ uitgever van dat kanaal. Deze toestemming (b.v. mail of chatbericht) moet op verzoek getoond kunnen worden.

Rommed BV streeft ernaar dat gebruikers deze regels altijd naleven. Desondanks kunnen gebruikers geconfronteerd worden met twijfelachtige inhoud. Ook kunnen teksten altijd illegaal gekopieerd en elders gepubliceerd worden. Rommed BV is gemachtigd maar niet verplicht om de inhoud van de MPS® Routeplanner te screenen en waar nodig actie ondernemen. Een vertegenwoordiger van Rommed BV kan misbruik vaststellen op basis van deze overeenkomst. Bij misbruik of herhaaldelijke overtreding van bovengenoemde regels kun je worden uitgesloten. In deze gevallen zullen we gebruikte emailadressen bewaren om herhaald misbruik te voorkomen.

MPS® dataformat gebruikerslicentie

Iedereen mag het MPS® dataformat gebruiken, alleen RomRom mag het updaten.

Dit werk valt onder een Creative Commons Licentie (zie hieronder)

Creative Commons-Licentie

Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

Door het uitoefenen van de door de licentie verleende rechten (zoals hieronder omschreven), ga Je akkoord met de voorwaarden en condities van deze Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationale Publieke Licentie (“Publieke Licentie”). Voor zover deze Publieke Licentie geïnterpreteerd kan worden als een contract, worden Jou de gelicenseerde rechten verleend met inachtneming van Jouw aanvaarding van deze voorwaarden en condities, en de Licentiegever verleent Jou deze rechten met inachtneming van de voordelen die de Licentiegever ontvangt door het beschikbaar stellen van het Gelicenseerde Materiaal onder deze voorwaarden en condities.

Artikel 1 – Definities.

 1. Afgeleid Materiaal betekent materiaal dat is beschermd door Auteursrecht en Soortgelijke Rechten, dat is afgeleid van of gebaseerd op het Gelicenseerde Materiaal en waarin het Gelicenseerde Materiaal is vertaald, aangepast, gearrangeerd, gewijzigd of anderszins aangepast op een manier die toestemming vereist op grond van het Auteursrecht en Soortgelijke Rechten van de Licentiegever. Voor de toepassing van deze Publieke Licentie, wordt er altijd Afgeleid Materiaal geproduceerd wanneer het Gelicenseerde Materiaal wordt gesynchroniseerd in getimede relatie met een bewegend beeld waar het gaat om een muziekwerk, uitvoering of geluidsopname.
 2. Auteursrecht en Soortgelijke Rechten zijn het auteursrecht en rechten die nauw verwant zijn aan het auteursrecht, waaronder maar niet gelimiteerd tot, uitvoeringen, uitzending, geluidsopname en Sui Generis Databankenrecht, ongeacht de manier waarop de rechten zijn gelabeld of gecategoriseerd. Voor de doeleinden van deze Publieke Licentie, vallen de rechten omschreven onder Artikel 2(b)(1)-(2) niet onder Auteursrecht en Soortgelijke Rechten.
 3. Doeltreffende Technologische Maatregelen betekenen maatregelen die, bij het ontbreken van de juiste bevoegdheid, niet omzeild mogen worden wegens wetten ter implementatie van de verplichtingen van Artikel 11 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht aangenomen op 20 december 1996, en/of soortgelijke internationale overeenkomsten.
 4. Uitzonderingen en Beperkingen betekent ‘fair use’, ‘fair dealing’, en/of enige andere uitzondering of beperking van het Auteursrecht en Soortgelijke Rechten die van toepassing zijn op Jouw gebruik van het Gelicenseerde Materiaal.
 5. Gelicenseerde Materiaal betekent het artistieke of literaire werk, databank, of ander materiaal waarop de Licentiegever deze Publieke Licentie toepast.
 6. Gelicenseerde Rechten betekent de rechten aan Jou verleend, beperkt door de voorwaarden en condities van deze Publieke Licentie, welke in verband staan met het Auteursrecht en de Soortgelijke Rechten die van toepassing zijn op het gebruik van het Gelicenseerde Materiaal en waarvan de Licentiegever de bevoegdheid heeft om ze te licenseren.
 7. Licentiegever betekent de persoon/personen of entiteit(en) die rechten verlenen onder deze Publieke Licentie.
 8. Delen betekent het aanbieden van materiaal aan het publiek door alle middelen of werkwijzen die toestemming vereisen onder de Gelicenseerde Rechten, zoals reproductie, openbare vertoning, openbare uitvoering, distributie, verspreiding, communicatie of invoer, en het beschikbaar maken aan het publiek op zodanige wijze dat leden van het publiek daartoe op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang toe hebben.
 9. Sui Generis Databankenrecht betekent rechten anders dan het auteursrecht als gevolg van Richtlijn 96/9/EC van het Europees Parlement en de Europese Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, zoals gewijzigd en/of opgevolgd, evenals andere in essentie gelijkwaardige rechten overal ter wereld.
 10. Je staat voor de persoon of entiteit die de Gelicenseerde Rechten uitoefent onder deze Publieke Licentie. Jou, Jouw en Je hebben een overeenkomstige betekenis.

Artikel 2 – Omvang.

 1. Licentieverlening.
  1. Met inachtneming van de voorwaarden en condities van deze Publieke Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan Jou een wereldwijde, royalty-vrije, niet in sublicentie te geven, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om de Gelicenseerde Rechten met betrekking tot het Gelicenseerde Materiaal uit te oefenen:
   1. het reproduceren en Delen van het gehele of gedeeltes van het Gelicenseerde Materiaal; en
   2. het produceren en reproduceren, maar niet Delen, van Afgeleid Materiaal.
  2. Uitzonderingen en Beperkingen. Om twijfel te voorkomen: waar de Uitzonderingen en Beperkingen van toepassing zijn op Jouw gebruik is deze Publieke Licentie niet van toepassing en je hoeft dan niet te voldoen aan de voorwaarden en condities.
  3. Termijn. De termijn van deze Publieke Licentie wordt omschreven in Artikel 6(a).
  4. Media en formaten; technische wijzigingen toegestaan. De Licentiegever geeft Jou de bevoegdheid om de Gelicenseerde Rechten op alle media en formaten, zowel reeds bestaande als toekomstige, uit te oefenen, en om deze van de benodigde technische wijzigingen te voorzien om dit te doen. De Licentiegever doet afstand van en/of gaat ermee akkoord om afstand te doen van alle rechten of bevoegdheden die Jou verbieden om technische wijzigingen door te voeren die noodzakelijk zijn om de Gelicenseerde Rechten uit te oefenen, inclusief de technische wijzigingen die noodzakelijk zijn om Doeltreffende Technologische Maatregelen te omzeilen. Voor toepassing van deze Publieke Licentie leidt het simpelweg wijzigen zoals toegestaan in Artikel 2(a)(4) nooit tot Afgeleid Materiaal.
  5. Verdere ontvangers.
   1. Aanbod van de Licentiegever – Gelicenseerde Materiaal. Iedere ontvanger van het Gelicenseerde Materiaal krijgt automatisch een aanbod van de Licentiegever om de Gelicenseerde Rechten uit te oefenen volgens de voorwaarden en condities van deze Publieke Licentie.
   2. Geen verdere beperkingen. Je mag geen aanvullende of afwijkende voorwaarden of condities aanbieden of opleggen, noch enige Doeltreffende Technologische Maatregelen toepassen, als daardoor de uitoefening van de Gelicenseerde Rechten door de ontvanger van het Gelicenseerde Materiaal wordt beperkt.
  6. Geen goedkeuring. Niets in deze Publieke Licentie kan worden opgevat als of vestigt toestemming om te beweren of te impliceren dat Je verbonden bent, of dat Jouw gebruik van het Gelicenseerde Materiaal is verbonden, gesponsord, goedgekeurd of een officiële status heeft verkregen door de Licentiegever of andere daartoe aangewezen personen om Naamsvermelding te ontvangen als bedoeld in artikel 3(a)(1)(A)(i).
 2. Andere rechten.
  1. Morele rechten, zoals het recht op integriteit, zijn niet gelicenseerd onder deze Publieke Licentie, noch publiciteit, privacy en/of andere soortgelijke persoonlijkheidsrechten; echter, voor zover mogelijk, doet de Licentiegever afstand en/of gaat akkoord met het niet inroepen van enige van zulke rechten gehouden door de Licentiegever tot in hoeverre dit noodzakelijk is om Jou de Gelicenseerde Rechten te kunnen laten uitoefenen, maar niet op andere wijze.
  2. Octrooi- en merkenrecht vallen niet onder deze Publieke Licentie.
  3. Voor zover mogelijk doet de Licentiegever afstand van enig recht op royalty’s van Jou voor het uitoefenen van de Gelicenseerde Rechten, rechtstreeks of via een collectieve beheersorganisatie op grond van een vrijwillige of voor afstand vatbaar wettelijk- of dwanglicentiesysteem. In alle andere gevallen behoudt de Licentiegever nadrukkelijk het recht om royalty’s te innen.

Artikel 3 – Licentievoorwaarden.

Jouw uitoefening van de Gelicenseerde Rechten is uitdrukkelijk onderworpen aan de volgende voorwaarden.

 1. Naamsvermelding.
  1. Als Je het Gelicenseerde Materiaal Deelt, ben Je verplicht:
   1. Het volgende te behouden indien het door de Licentiegever bij het Gelicenseerde Materiaal wordt aangeleverd:
    1. identificatie van de maker(s) van het Gelicenseerde Materiaal en alle andere aangewezenen voor het ontvangen van naamsvermelding, die op redelijke wijze door de Licentiegever worden gevraagd (inclusief bij wijze van pseudoniem indien deze is aangewezen);
    2. een auteursrechtvermelding;
    3. een verwijzing naar deze Publieke Licentie;
    4. een verwijzing naar de uitsluiting van garanties;
    5. een URI of hyperlink naar het Gelicenseerde Materiaal voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is;
   2. Aan te geven of Je het Gelicenseerde Materiaal bewerkt hebt, en een indicatie van eventuele eerdere wijzigingen te behouden; en
   3. Aan te geven dat het Gelicenseerde Materiaal onder deze Publieke Licentie staat, en de tekst bijvoegen van, of de URI of hyperlink naar, deze Publieke Licentie.

   Om twijfel te voorkomen: Je hebt geen toestemming om Afgeleid Materiaal te Delen op grond van deze Publieke Licentie.

  2. Je kunt voldoen aan de voorwaarden in Artikel 3(a)(1) op elke redelijke wijze met inachtneming van het medium, de middelen, en context waarin je het Gelicenseerde Materiaal Deelt. Het kan bijvoorbeeld redelijk zijn om aan de voorwaarden te voldoen door een URI of hyperlink te plaatsen naar een bron die de vereiste informatie bevat.
  3. Op verzoek van de Licentiegever, ben je verplicht alle informatie vermeld in Artikel 3(a)(1)(A) te verwijderen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 4 – Sui Generis Databankenrechten.

Waar de Gelicenseerde Rechten, Sui Generis Databankenrechten omvatten is bij het gebruik van het Gelicenseerde Materiaal door Jou van toepassing:

 1. Om twijfel te voorkomen: Artikel 2(a)(1) verleent Jou het recht om op te vragen, hergebruiken, te reproduceren en te Delen van alle, of een substantieel deel van de, inhoud van de databank, op voorwaarde dat je Afgeleid Materiaal niet deelt;
 2. Als je alle, of een substantieel deel van de, inhoud van de databank samenvoegt tot een databank waarop je het Sui Generis Databankrecht hebt (maar niet de individuele onderdelen ervan), dan is de databank waarop je dit recht hebt Afgeleid Materiaal; en
 3. Je dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in Artikel 3(a) bij het Delen van alle, of een substantieel deel van de, inhoud van de databank.

Om twijfel te voorkomen: Artikel 4 dient ter aanvulling en niet ter vervanging van Jouw verplichtingen onder deze Publieke Licentie, waar de Gelicenseerde Rechten ook andere Auteursrechten en Soortgelijke Rechten omvatten.

Artikel 5 – Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid.

 1. Tenzij anders dan afzonderlijk uitgevoerd door de Licentiegever en voor zover mogelijk, biedt de Licentiegever het Gelicenseerde Materiaal aan ‘zonder garantie’ en zoals deze beschikbaar is gesteld, en geeft hiervoor geen verklaringen of garanties van welk aard dan ook, zowel expliciet, impliciet, statutair of anders. Dit omvat, zonder beperking, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, afwezigheid van latente of andere gebreken, nauwkeurigheid of de aanwezigheid of afwezigheid van fouten, al dan niet bekend of vindbaar. Wanneer beperkingen en garanties geheel of gedeeltelijk niet toegestaan zijn, is dit niet op Jou van toepassing.
 2. Voor zover mogelijk, is de Licentiegever in geen geval aansprakelijk voor Jou, of op enige juridische grondslag (Inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins voor enige directe, bijzondere, indirecte, incidentele, punitieve, exemplarische of andere verliezen, kosten, uitgaven of schade die voortvloeien uit deze Publieke Licentie, of bij het gebruik van het Gelicenseerde Materiaal, zelfs indien de Licentiegever op de hoogte is gesteld van het risico op dergelijke verliezen, kosten, of uitgaven op schade. Waar een beperking van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk niet is toegestaan, is deze beperking niet op Jou van toepassing.
 1. De uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld, zal worden uitgelegd op een wijze die, voor zover mogelijk, het meest in de buurt komt van een absolute vrijwaring en verklaring van afstand van alle aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Termijn en beëindiging.

 1. Deze Publieke Licentie geldt voor de beschermingstermijn van het Auteursrecht en Soortgelijke Rechten die hier gelicenseerd worden. Echter, als Je niet voldoet aan de voorwaarden van deze Publieke Licentie, dan eindigen Jouw rechten ingevolge deze Publieke Licentie van rechtswege.
 2. Waar Jouw recht van gebruik op het Gelicenseerde Materiaal ingevolge van Artikel 6(a) is geëindigd, wordt dit hersteld:
  1. automatisch met ingang van de datum waarop de overtreding is recht gezet, mits deze rechtzetting binnen 30 dagen na ontdekking van de overtreding heeft plaatsgevonden; of
  2. na uitdrukkelijke herstel door de Licentiegever.

  Om twijfel te voorkomen: Artikel 6(b) doet geen afbreuk aan het recht van de Licentiegever om rechtsmiddelen aan te wenden voor de overtredingen van deze Publieke Licentie.

 3. Om twijfel te voorkomen: de Licentiegever kan op elk gewenst moment het Gelicenseerde Materiaal onder afzonderlijke voorwaarden of condities aanbieden, of stoppen met de distributie van het Gelicenseerde Materiaal. Hierdoor zal deze Publieke Licentie echter niet beëindigd worden.
 4. Artikel 1, 5, 6, 7, en 8 blijven geldig na beëindiging van deze Publieke Licentie.

Artikel 7 – Andere voorwaarden en condities.

 1. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende of andere voorwaarden of condities die gecommuniceerd zijn door Jou, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Eventuele afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het Gelicenseerde Materiaal die hierin niet is vermeld, zijn onafhankelijk en staan los van de voorwaarden en condities van deze Publieke Licentie.

Artikel 8 – Interpretatie.

 1. Om twijfel te voorkomen, deze Publieke Licentie wordt niet en kan (ook) niet opgevat worden ter vermindering, beperking of begrenzing van, of als voorwaarden stellend aan, elk gebruik van het Gelicenseerd Materiaal dat (sowieso) rechtmatig kan plaatsvinden zonder toestemming onder deze Publieke Licentie.
 2. Voor zover mogelijk, indien een bepaling van deze Publieke Licentie onafdwingbaar wordt geacht, zal de bepaling automatisch hervormd worden tot het noodzakelijke minimum om deze wel afdwingbaar te maken. Indien de bepaling niet hervormd kan worden, zal deze gescheiden worden van deze Publieke Licentie, zonder dat de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en condities wordt aangetast.
 3. Van geen enkele voorwaarde of conditie van deze Publieke Licentie wordt afstand gedaan en geen gebrek aan naleving wordt toegestaan, tenzij dit expliciet met de Licentiegever is overeengekomen.
 4. Niets in deze Publieke Licentie betekent, of kan worden geïnterpreteerd als een beperking op, of als afstandsverklaring van, enige voorrechten en immuniteiten die gelden voor de Licentiegever of voor Jou, inclusief van de juridische processen van enig rechtsgebied of enige autoriteit.

Creative Commons is geen partij bij haar publieke licenties. Niettegenstaande kan Creative Commons er voor kiezen een van de publieke licenties toe te passen op materiaal dat het zelf publiceert, en in die gevallen zal Creative Commons beschouwd worden als de ‘Licentiegever’. De tekst van de Creative Commons publieke licenties is toegewijd aan het publieke domein onder de Creative Commons CC0 Publieke Domein Afstandsverklaring. Met uitzondering van het beperkte doel om kenbaar te maken dat materiaal onder een Creative Commons Publieke Licentie is vrijgegeven, of anderszins is toegestaan op grond van het beleid van Creative Commons gepubliceerd op creativecommons.org/policies, geeft Creative Commons geen toestemming voor het gebruik van het merk “Creative Commons” of enig ander merk of logo van Creative Commons zonder voorafgaande schriftelijke toestemming inclusief, zonder beperking, in verband met ongeautoriseerde wijzigingen aan een van haar openbare licenties of alle andere regelingen, afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van gelicenseerde materiaal. Om twijfel te voorkomen, deze paragraaf maakt geen deel uit van de publieke licenties.

Creative Commons kan gecontacteerd worden op creativecommons.org.