Meteen naar de inhoud

Continuïteit van zorg op basis van ICPC-codes

Als ziekenhuizen hun productportfolio ingedeeld hebben op basis van ICPC*-codes kunnen ze naadloos aansluiten op de huisarts-zorgepisodes:

  1. Betere continuïteit van zorg ontstaat op het moment dat de specialist verder kan gaan waar de huisarts gebleven is. Dit gaat een hoop dubbele administratie reduceren.
  2. Meer anderhalvelijns zorg wordt mogelijk, vanaf het moment dat er betere documentatie bestaat en er gedeelde zorgprocessen bestaan. Huisartsen en specialisten kunnen samen gaan bepalen wat de huisarts kan doen en wanneer de specialist het overneemt.
  3. Overleg in het kader van ‘anderhalvelijns consulten’ hoeft niet meer per telefoon, dit kan betrouwbaarder met berichtenverkeer. In een bericht kunnen meer achtergronden gedeeld worden en de specialist kan op een geschikt moment een weloverwogen antwoord formuleren. Door deze vragen en antwoorden over te nemen, in zowel het Huisarts-informatiesysteem als het ziekenhuis-informatiesysteem, staat overal dezelfde, volledige, informatie.

Betere kwaliteit van zorg is kostenbesparend, er is in de toekomst minder herstelwerk nodig op het moment dat door betere informatie en meer documentatie de ‘First Time Right’-ratio omhooggaat

  • ICPC: International Classification of Primary Care