Meteen naar de inhoud

Chaos in het zorgverkeer

Zorgprocessen zijn onduidelijk

Veel wordt uit het hoofd gedaan. Dat wil zeggen dat de continuïteit volledig afhankelijk is van waar de zorgprofessional op dat moment aan denkt. 

Doordat er weinig inzicht is in zorgprocessen zijn deze nauwelijks aan te sturen. Zowel management, als bestuurders kunnen alleen achteraf zien wat de zorgprofessionals hebben gedaan. Ook ziekenhuis-IT afdelingen en software developers kunnen zorgprofessionals nauwelijks ondersteunen met nieuwe software oplossingen, omdat ze geen inzicht kunnen krijgen in waar de bottlenecks zitten. 

Over- en onder behandeling

Bovenstaand plaatje laat zien dat doordat zorgprofessionals veel uit hun hoofd doen er zowel zaken teveel worden gedaan: dit zijn de ‘work-arounds’ en dubbel werk. En tegelijk wordt er regelmatig wat vergeten: dit leidt tot onderbehandeling. Beide kosten veel tijd en energie, het zou fijn zijn als deze onder- en overbehandeling gereduceerd kan worden.

Als zorgprofessionals naar dit plaatje kijken komen meestal de verhalen los van hoe onhandig zaken geregeld zijn. Ook blijkt dat als er zaken mis lopen dit  zowel voor de patiënt, als ook voor de zorgprofessional heel vervelend is. Zorgprofessionals trekken zich het verdriet van de patiënt aan. 

Transparantie maakt de zorg bestuurbaar

Door de zorg in kaart te brengen volgens de MPS®-methode worden de zorgprocessen transparant en kunnen ze geoptimaliseerd worden. De basis van de MPS®-methode zijn flowcharts en het MPS®-model. Zie beginpagina van deze website. Betere kwaliteit zorgprocessen leiden tot meer efficiency en dat is in de zorg goedkoper, dus meer zorg binnen budget.

Iedereen wil graag ‘in een rechte lijn naar beter zijn’. Dat kan alleen als er op de werkvloer voldoende kennis aanwezig is. In de MPS® Routeplanner worden de MPS®-flowcharts gepresenteerd met de gekoppelde aanbevelingskaarten. Deze kennis is geoperationaliseerd en praktisch toepasbaar.

In een rechte lijn naar beter zijn

Door zorgprocessen in kaart te hebben en heldere flowcharts te gebruiken kan er een kwaliteitsverbetering op gang komen. Als iedereen toegang heeft tot dezelfde kennis ontstaat er harmonisatie in de zorgprocessen, dit levert betere kwaliteit op. Betere kwaliteit is meer blije en tevreden patiënten. Door de efficiency winst hebben zorgprofessionals tijd om af en toe een stapje terug te doen en aan kwaliteit te gaan werken. Door telkens de aanbevelingskaarten te updaten ontstaat er een steeds beter proces: daarmee is de kwaliteitscyclus op gang.